Teachers Design Device to Disinfect Modules for Added Safety

0 Shares

A lot is still unknown about the virus that caused the COVID-19 crisis, but a lot of researchers claim that this particular strain of coronavirus can last several hours on surfaces, depending on the type of material the surface is made of.

It is uncertain how long the virus will actually stay on the surface, but recent research shows that it could still be active by up to 9 days! On paper materials, however, the virus could only last a few hours. However, those few hours could already present the virus with a lot of opportunities to find new hosts!

Photo credit: DepEd Philippines / Facebook

Considering that different teachers, students, and parents handle the printed learning modules being personally distributed and submitted in school, there is a need to find ways to disinfect these for everyone’s safety. Such disinfection should be done before and after module distribution!

Because paper can’t obviously be placed in liquid solution for disinfection, teachers at Kabasalan National High School (KNHS) in Zamboanga Sibugay, southern Philippines, designed a device to disinfect their modules.

Photo credit: DepEd Philippines / Facebook

Created by teachers Alden Roy Aure, Rodelo Eulogio, Almond Montegrejo, Julius De Asis, and Engr. Dennis Antiguan, the device is called GIYA (Guided, Integrated, Yearning, Activities). ‘Giya’ is the Visayan term for ‘guide’.

Una naming ginamit ito noong makalawang linggo ng Oktubre sa aming unang pagkolekta ng mga modules ng sa gayon maging ligtas ang mga guro na susuri sa mga ito. Bago namin ipamahagi muli ang mga modules ay muli itong dadaan sa ILCD para naman sa mga kaligtasan ng mga mag-aaral at magulang na makakatanggap nito,” explained KNHS Principal Lhorelle Cabalida.

“Sa bawat pamamahagi, mahigit 48,900 na modyuls sa aming paaralan ang nakatakdang dumaan sa ILCD na talaga naman malaking tulong upang mapabilis at maging ligtas ang aming distribusyon ng modyuls.”

Photo credit: DepEd Philippines / Facebook

After learning about GIYA, a number of schools in the area have also expressed interest in creating a similar device.

“At sa ngayon po may mga ibang eskwelahan na rin ang nagkakainteres na magkaroon ng makinarya na ito sa kanilang lugar. Ang KNHS naman po ay nakahandang tumulong sa kanila para sa kaligtasan at kaginhawahan ng mga guro at mag-aaral, ganun po ang tunay na diwa bayanihan lalo na at tayo ay nasa pandemya,” Cabalida revealed.

Photo credit: DepEd Philippines / Facebook

Kudos to the teachers who invented this device!

0 Shares

Add Comment